Жураковська - польський і малоросійський

Жураковська - польський і малоросійський дворянський рід, герба Сас, висхідний до першій половині XVI ст. Євстафій Іванович Жураковський в 1573 р виїхав з Польщі в Росію. Яків Михайлович Жураковський був полковником ніжинським і знатним військовим товаришем (1678 - 1700), а син його Василь - малоросійським генеральним осавулом (1710 - 24). Рід Жураковських внесений в VI частина родовідних книг губерній Волинської, Київської, Подільської і Чернігівської губерній. Є ще два роду Жураковських, пізнішого походження. В. Л.

-->