Жуковський юлій Галактіонович - публіцист

жуковського юлій галактіонович - публіцист ...Жуковського Юлій Галактіонович - публіцист і економіст (1822 - 1907). Закінчив курс в училище правознавства; служив в Сенаті і державної канцелярії; у свій час займався виключно літературою; в 1876 р знову вступив на службу; з 1889 р керував державним банком, потім був сенатором. Дебютувавши повістю і статтею в літературному збірнику "Весна" (1859), Жуковський став діяльним співробітником "Современника", де писав в 1860 - 68 рр. За одну зі своїх статей Жуковський разом з А. Н. Пипіним був притягнутий до суду за образу дворянства, виправданий Санкт-Петербурзьким окружним судом, але засуджений судовою палатою до тритижневого арешту на гауптвахті. Коли Некрасов в 1868 р став фактичним редактором "Вітчизняних Записок" і з'єднав навколо себе деяких з колишніх співробітників "Современника", Жуковський не примкнув до їх числа і разом з М. М. Антоновичем видав книжку "Літературне пояснення з Н. А. Некрасовим ", в якій власне Жуковському належить стаття" Зміст і програма "Вітчизняних Записок" за минулий (1868) рік ". Разом з М. А. Антоновичем Жуковський недовго видавав журнал "Космос", а потім, в 70 - 80-х рр., Писав з економічних питань в "Віснику Європи".

Окремо видав: "Політичні та громадські теорії в XVI ст." (СПб., 1866); "Прудон і Луї Блан" (СПб., 1867), "Історія політичної літератури XIX століття", т. I (СПб., 1871). Останній, головна праця Жуковського представляє широко задумане твір з історії поглядів на найістотніші питання гуртожитку, що панували в державно філософській літературі XIX століття. Праця залишився незакінченим, в який вийшов I томі головна увага приділена навчань економістів класичної школи.

Талановитий популяризатор, Жуковський в стрункою і опуклою формі передає сутність поглядів окремих авторів, затемнених іноді у них самих неясним і несистематическим викладом. У багатьох випадках Жуковський не обмежується простим викладом і виконує завдання коментатора, глибоко проник в суть розбираємо навчань. Це відноситься перш за все до Рікардо, що займає особливо чільне місце в книзі Жуковського. Автор вважає Рікардо прихильником теорії цінності, заснованої на витратах виробництва. Розбираючи процес освіти "мінової ціни", Жуковський дає цікавий аналіз закону попиту і пропозиції і його впливу на висоту ціни.

Особливо вдало виклад теорії ренти Рікардо. Виходячи з положення, що будь-яке порушення рівноваги між попитом і пропозицією може бути усунуто тільки зі зміною витрат виробництва продукту, Жуковський дає утворення ренти широке поширення, не обмежуючи його однією областю землеробства. Дуже цінна і спроба Жуковського висловити строго логічну побудову системи Рікардо у вигляді точних математичних формул, яким, однак, і сам автор надає значення тільки ілюстрацій, але не доказів.

З економістів, крім Рікардо, в книзі розглядаються вчення Ло, А. Сміта, Мальтуса та Сея. Інші праці Жуковського: "Гроші і банки", "Населення та землеробство", "Моральна культура", "Промисловість", "Селянське справу і громадська ініціатива" (1911). Працюючи в Головному Комітеті про устрій сільського стану, Жуковський палко обстоював права селянства на землю і вказував дворянству на його історичний борг народу. Талант не яскравий, Жуковський як публіциста зберігає лише історичне значення.

-->