Жуковські - польські дворянські пологи. Рід Жуковськихоперацій, герба

Жуковського - польські дворянські пологи. Рід Жуковських, герба Гриф походить від Павла Жуковського, який відзначився в бою Вітовта з Едигеєм. Інші Жуковські переселилися з Пруссії до Польщі в XVII в. Ці пологи внесені в I і VI частини родовідних книг губерній Віленської, Волинської, Калузької, Київської, Ковенської, Мінської та Могилевської. Рід Жуковських герба Прус сходить до XIV в. Предок роду Жуковських герба Юнак, Рожеслав Станіславович Жуковський, відзначився в Угорщині проти турків 1368 р Рід герба Ястржембец сходить до XVI століття.

В. Л.

-->