Жерве петро Карлович

Жерве (Петро Карлович) - сенатор, виховувався в училищі правознавства, був головою палати кримінального суду, брав участь в пристрої селян Царства Польського.У 1871 році призначений попечителем Дерптського навчального округ а, де діяльно піклувався про влаштування російських навчальних закладів; в 1875 р переміщений в харківський навчальний округ, в 1879 році призначений членом ради міністерства народної освіти.Помер в 1890 р.

-->