Жамс (james) Еміль П'єр марі (1899-1987)

французький економіст, один з ідеологів кейнсіанства, яке у Франції в 50-і рр.XX ст.оформилося в реалістичний напрямок, або дирижизм.Жамс виступав за розширення державного втручання в економіку, за збільшення частки державної власності на засоби виробництва, за розвиток державного підприємництва.Велике значення Жамс надає регулювання грошових ресурсів, вбачаючи в цьому засіб управління економікою країни.Він негативно ставиться до великих монополій і разом з тим вимагає від держави допомоги тим «панівним фірмам», діяльність яких, на його думку, відповідає інтересам всього народу.Жамс визнає віз можна сть криз і вважає, що причиною їх є прорахунки «панівної фірми» в її припущеннях про розміри попиту і пропозиції.

 

Він вважає, що подолати кризи і встановити рівновагу можна на основі макрорешеній, шляхом планування економіки.Одна з основних робіт: «Історія економічної думки XX століття» (1959).

-->