Зомбарт (sombart) Вернер (1863-1941)

німецький економіст.Методологія Зомбарт а характеризується своєрідним дуалізмом, суть якого - у поділі емпіричної і теоретичної частин дослідження кожної окремої проблеми.В аналізі загального ходу економічного розвитку це проявилося саме у виділенні «господарських систем» і «господарських епох», що протиставляються марксових суспільно-економічних формацій.Господарська система, по Зомбарту, це чисто абстрактно-теоретична побудова, за допомогою якого вимальовується об'єкт реалістично-емпіричного дослідження - господарська епоха.Усередині господарської епохи Зомбарт проводить періодизацію на основі рівня «економічної техніки» (знарядь праці, науки, технології).Відповідно до цього критерію в еволюції кожної господарської епохи їм виділяються: раннє господарство, його кульмінаційна фаза і пізніше господарство.Найбільш повне втілення викладена методологічна концепція знайшла в головній праці Зомбарта «Сучасний капіталізм», перший том якого вийшов у світ в 1902 р, а над другим і третім робота тривала до середини 20-х рр.

-->