Знаменський василь потапьевіч - юрист, один

Знам'янського Василь Потапьевіч - юрист, один з посланих Сперанським за кордон для підготовки до звання професора правознавства. Після закінчення курсу Московської духовної академії слухав в Берліні Шлейермахер, Гегеля і Савіньї. Після повернення служив у другому відділенні Його Імператорської Величності канцелярії, займаючись обробкою зводу законів остзейских губерній. Докторська дисертація Знам'янського, що складалася з двох частин: 1) звідки і яким чином має виводити філософські засади цивільного права? і 2) який найкращий метод для викладу цивільних прав за тими засадам?

- Була схвалена, і Знаменський був запрошений на кафедру законознавства в Київському університеті, але в 1835 році він помер. - Пор. С. К. Смирнов (Російський Вісник, 1866, книга 1, стор. 312, сл.).

-->