Зизаній (Стефан) - брат Лаврентія, Дидаскал

Зизанія (Стефан) - брат Лаврентія, Дидаскал віленської братської школи, невтомний проповідник проти унії і римської церкви, захисник православ'я. Спочатку безперешкодно займався навчанням і проповіддю, але 1595 р піддався немилості і забороні з боку митрополита київського Михаїла Рогози, прихильника унії, за видання книги під назвою "Книжечка на римський костел". Зизаній протестував і був ув'язнений, звідки втік по димовій трубі. Православний собор 1596 р виправдав Зизанія і засудив відступника митрополита Михайла. По смерті останнього Зизаний знову є вчителем віленської школи. Його вчені праці, крім вищеназваної книги: "Виклад віри", "Казанье святого Кирила про антихриста і знаках його, з розширенням науки проти єресей різни" (видано у Вільні на білоруському і польською мовами) і невидане твір "Захист православ'я від папизма" ( Синодальна рукопис № 274). - Див. Архієпископ Філарет "Огляд російської духовної літератури" (стор. 175 - 178); митрополит Макарій "Історія російської церкви" (т. Х, стор. 705). Ю. П.

-->