Зінов'єва - російські дворянські пологи. Литовський

Зінов'єва - російські дворянські пологи. Литовський князь Олександр Зенович, нащадок деспота-Зенович, виїхав 1392 р з Литви в Москву. Багато з його нащадків були стольниками, стряпчими, воєводами. Степан Степанович Зінов'єв (помер в 1764 р) був при Катерині II посланником в Іспанії.

Микола Іванович Зінов'єв (1706 - 1773) був генерал-поліцмейстер в Санкт-Петербурзі, а потім сенатором. Про Миколу Васильовича Зінов'єва см. Вище. Рід Зінов'євим внесений в VI частина родоводів книг Санкт-Петербурзької, Новгородської, Орловській і Полтавської губерній (Гербовник, I, 49). Інші пологи Зінов'євим, числом 19, пізнішого походження. В. Р.

-->