Зінов'єв алексей Зіновійович - філолог

Зіновій Олексій Зіновійович - філолог (1801 - 1884). Закінчивши словесне відділення Московського університету, Зінов'єв викладав латинську і російську мови в Московському благородному пансіоні. До цього періоду відносяться його заняття з Лермонтовим. Захистивши магістерську дисертацію ( "Про початок, хід та успіхи критичної російської історії", М., 1827), Зінов'єв був призначений "професором російського красномовства та словесності, давньої мови" в ярославському Демидівському ліцеї; пізніше був професором російської словесності в Лазаревському інституті східних мов.

Його головні праці: "Навчальна книга латинської мови" (М., 1829); "Підстави російської стилістики" (М., 1839); "Історичний нарис Лазаревського інституту східних мов" (СПб., 2-е изд., 1863). Переклав «Втрачений рай» Мільтона (2-е изд., 1871). По смерті Зінов'єва видано його оригінальна праця "Римські старовини. Опис суспільному та приватному житті древніх римлян" (М., 1884 і 1887).

-->