Зіммель (simmel) георг (1858-1918)

німецький економіст і соціолог.Зіммель був прихильником функціональної теорії природи грошей, згідно з якою сутність грошей полягає в їх функція х, з ними пов'язується цінність грошей, під якою розуміється їх купівельна сила по відношенню до товарів.Він вважав, що гроші отримують свою цінність не від речовини, з якого вони виготовляються, а від тієї роботи, яку вони виконують в господарстві.При цьому головною функцією, з якою зв'язується цінність грошей, є їх функція знаряддя обігу.

-->