Зенкевич Ромуальд (zienkiewicz) біографія

Зенкевич (Ромуальд Zienkiewicz) один з перших діячів в області білоруської етнографії, вчителював в області білоруської етнографії, вчителював в Пинском краї, помер в 1868, в крайній бідності і сліпоти. Надрукував: "O kurhanach i grodziskach powiatu Osmianskego", в "Атеней" Крашевського (Вільно, частина V, 1848) - цікаве опис деяких урочищ Пінського краю, пов'язаних з народними переказами; нарис звичаїв колядскіх, весільних та інших в "Biblioteka Warszawska", 1852 - 1853 рр.). Головна заслуга його полягає в збиранні та виданні білоруських пісень: "Piosenki gminne ludu Pinskiego" (Ковно, 1851); поряд з польським перекладом тут надруковано і білоруський оригінал, переданий польським шрифтом. Збірник, головним чином, складається з пісень над річками Піной, Прип'яттю і Цною (більше 200), до яких додано кілька пісень з Волинського Полісся, з Бугу, з околиць Любомля. Зенкевич - етнограф-аматор, не підготовлена ​​до наукових пошуків; проте його збірка становлячи перше зібрання білоруських пісень, яке, на противагу попереднім йому збірникам Яна Чечот, має вже наукове значення.

-->