Ясинський (антон Микитович) - історик. Народився

Ясинський (Антон Микитович) - історик. Народився в 1864 р Закінчив курс на історико-філологічному факультеті університету святого Володимира. Отримав ступінь магістра за дисертацію: "Падіння земського ладу в чеському державі". З 1896 р складається професором історії в Юр'ївському університеті. Ступінь доктора придбав за дисертацію: "Нариси та дослідження щодо соціального та економічної історії Чехії в середні століття".

Обидві дисертації Ясинського були удостоєні Імператорської Академією Наук премії імені А. А. Котляревського та Ломоносова. Інші його роботи: "Історія Великої Хартії в XIII столітті" (Київ, 1888); "Твори князя Курбського, як історичний матеріал" (Київ, 1889); "Московський державний архів в XVI столітті" (Київ, 1889); "Донесення про Московію Марка Фоскаріні" (Київ, 1889); "Про охорону і заселення степової окраїни Московської держави в кінці XVI і початку XVII століть" (Київ, 1900); "Про етнографічних і культурних відносинах в середні століття" (Юр'єв, 1897); "Чеське свідоцтво XIV століття про російською металевому виробництві" (Юр'єв, 1898); "Сприяння чехів успіхам германізації на берегах Балтійського моря" (Юр'єв, 1898); "Причини падіння древньої Лівонії" (Юр'єв, 1898); "Основні риси розвитку права в Чехії XIII - XV століть" (Юр'єв, 1902); "Федір Якович Фортинський, як вчений і професор" (Київ, 1903); "Введення німецького права в селах Чехії XIV століття" (Київ, 1903); "Присяга селян з чеської середньовічному праву" (СПб., 1904). У цьому "Енциклопедичному Словнику" помістив дві статті: "Феодалізм в Чехії і Моравії" (том XXXV) і "Історія Чехії" (том XXXVIII), а в "Біографічному словнику професорів і викладачів Імператорського Юр'ївського, колишнього Дерптського університету" (том II) - біографії своїх попередників по кафедрі загальної історії Г. Пешмана, Ф. Крузе, серп. Ганзена і К. Ратлефа.

-->