Ярошенко (насіння петрович) - математик, народився

Ярошенко (Семен Петрович) - математик, народився в 1864 р Освіту здобув в херсонській гімназії та Київському, Новоросійському університетах. У 1870 р отримав ступінь магістра і обраний доцентом Новоросійського університету по кафедрі чистої математики. За придбанні ступеня доктора, обраний в 1871 р екстраординарним професором. З 1881 по 1890 рр. був ректором цього університету. Друковані праці Ярошенко: "Про розвідці особливих рішень диференціальних рівнянь 1-го порядку" ( "Записки Імператорського Новоросійського університету", 1870, том V); "Про розвідці особливих рішень диференціальних рівнянь в приватних похідних 1-го порядку" ( "Московський Математичний Збірник", 1870, том III); "Вступна лекція з аналітичної геометрії" ( "Записки Імператорського Новоросійського університету», 1871, том VII); "Теорія визначників" (Одеса, 1871); "Почала нової геометрії" ( "Записки Імператорського Новоросійського університету», 1873, томи IX і X); "Алгебраїчні операції в області елементарних геометричних форм" ( "Записки Математичного відділення Новоросійського товариства дослідників природи", 1878, том I); "Проективна геометрія" (випуск I, 1880, "Записки Імператорського Новоросійського університету", том XXVII, XXVIII, XXX; випуск II, ib., Тому XXXI і L); "До теорії способу найменших квадратів" ( "Записки Імператорського Новоросійського університету», 1892, том LVIII); "Sur la methode des moindres carres" ( "Bulletin des sciences mathematiques", 1893, 2 сер., Травень, 1893); "Деякі теореми визначників" ( "Записки Імператорського Новоросійського університету», 1894, тому LXI).

-->