Яновський (Абель Юхимович) - письменник, народився

Яновського (Абель Юхимович) - письменник, народився в 1865 р, освіту здобув в Гродненської гімназії і в Санкт-Петербурзькому університеті, де скінчив курс на юридичний факультет; автор численних статей в цьому Словнику, переважно з питань суспільно-юридичним; з підставою в 1903 р "Вісника і Бібліотеки самоосвіти" працює в цьому журналі. Окремо надрукував: "Основні початку гірського законодавства" (СПб., 1900) і "Лікарська допомога фабричним робітникам і страхування від хвороб в Західній Європі" (СПб., 1901). Остання книжка склалася зі статей, що з'явилися в "Віснику Фінансів", де Яновський в 1901 р помістив також ряд статей про організацію сільськогосподарської статистики в іноземних державах.

-->