Ушков петро Капітонович

Ушков (Петро Капітонович) - відомий хімічний заводчик і промисловий діяч, видатний піонер російської хімічної промисловості (1840 - 1898).Уродженець Елабужского повіту, Вятської губернії.У.отримав вельми скромну освіту в міському училищі в Єлабузі.У 1868 році успадкувавши від батька К.Я.Ушкова невеликий Хромпіковий завод (Кокшанскій) в Елабужском повіті, на якому між іншим, крім хромпика, вперше в Росії було введено виробництво сірчаної кислоти з колчеданов (уральських), він грунтовно вивчив практику хімічного заводського справи під час численних своїх поїздок по Росії і особливо за кордон, до Англії і Німеччини, де познайомився з постановкою е того справи на найбільших хімічних заводах.Цьому в значній мірі допомогло також і спілкування його з видатними російськими та іноземними хіміками і вченими техніками (Менделєєв, Зайцев, Канонник, Cl.Winkler, Hasenklewer і інші).Зміцнивши і розширивши діяльність Кокшанского заводу, У.незабаром заснував другий завод, Бондюжскій, в 30 верстах від Єлабуга, на р.Камі, який як за різноманітністю і розмірами свого виробництва, так і за зразковою постановці справи зайняв в 90-х роках чи не перше місце серед всіх російських хімічних заводів.

 

На цих двох заводах У.поставлено виробництво наступних продукт ів: купоросного масла, сульфату, соляної та азотної кислот, каустичної соди (їдкий натр) за способом Леблана, хлору і хлорного (белільной) вапна по Вельдоновскому способу, хромпика, двухромовонатріевой солі і хромових квасцов, сірчанокислого глинозему і глиноземних квасцов, мідного і залізного купоросу, мумії і металевої міді з колчеданних огірків і, на кінець, глиняній кислотоупорной посуду.Крім того, для власних заводських потреб там же виробляються звичайний і вогнетривку цеглу, прокочується листової свинець для сірчаних камер, обпалюється вапно, виробляються чавунні і інші виливки, працюють великі механічні майстерні і млини для подрібнення матеріалів.У.належить заслуга твердження у нас в Росії і постановки в широких розмірах виробництва сірчаної кислоти (купоросного масла) з колчеданов, введення вилучення міді з колчеданних огірків гідрометалургійним шляхом, виробництва каустичної соди з штучного сульфату за способом Леблана і хлорного вапна.

 

Бондюжскій завод єдиний в Росії, що виробляє останній продукт.В останні роки життя У.підготовляв постановку на тому ж Бондюжского заводі вперше у нас регенерації соди з содових відвалів за способом Ченс.Їм же вперше застосована нафту, як паливо, в хімічних виробництвах, наприклад, для випалювання вапна та ін.Завод и У.переробляють майже виключно одні російські сировинні матеріали і керуються російськими техніками.Останнього У.вдалося досягти лише під кінець його життя.

 

Завдяки різноманітності, широті і зразковою, цілком європейської постановці виробництва, а також добре обставленій лабораторії і прекрасної спеціальної бібліотеці, заводи У.є чудовою школою для працюючих на них молодих хіміків-технологів, з числа яких неодноразово виходили потім фахівці, відомі своїми друкованими працями і навіть професори вищих технічних навчальних закладів, які, наприклад, К.Дементьєв, П.П.Федотов і інші.П.П.Р.

-->