Уркіді (urquidi) виктор л (рід 1919)

мексиканський економіст.Прихильник концепцій неокейнсианства, «десаррольізма» - теорії, яка декларує можливість прискорення соціально-економічного розвитку латиноамериканських країн і забезпечення їх економічної незалежності в рамках капіталістичної системи.Одним з перших зайнявся розробкою проблем латиноамериканської інтеграції.У творі «Траєкторія латиноамериканського спільного ринку» (1960) критикував теорії зовнішньої торгівлі, що базуються на принципі порівняльних витрат виробництва, як неприйнятні для латиноамериканських держав.Виступив за зміну нерівноправного положення країн, що розвиваються в системі міжнародного поділу праці, обгрунтував необхідність їх індустріалізації і економічної інтеграції.

 

У книзі «Економічна життєздатність Латинської Америки» (1962) розробив економічну політику держави на зміцнення державного сектора на основі використання іноземного капіталу при одночасному обмеженні залежності від нього.Автор праць з проблем впливу науково-технічної революції на економіку країн Латинської Америки, розвитку нових форм залежності, перш за все, технологічної, країн, що розвиваються від розвинених держав, вищої освіти і науки та їх ролі в модернізації економіки та ін.

-->