Хвостов (Веніамін Михайлович) - юрист, народився

Хвіст (Веніамін Михайлович) - юрист, народився в 1868 р, закінчив курс, в Московському університеті на юридичний факультет. У 1895 р за дисертацію: "Досвід характеристики понять aequitas і aequum jus в римській класичній юриспруденції" (Москва) отримав ступінь магістра римського права, в 1898 за дисертацію: "Натуральні зобов'язання за римським правом" (Москва) - ступінь доктора римського права. Складається професором римського права в Московському університеті. Надрукував ще кілька випусків своїх лекцій: "Система римського права" (загальна частина, 1902); "Речове право" (1901); "Сімейне і спадкове право" (1900).

-->