Вячеслав иванович громов жизнь нефтяники наука биография

ГРОМОВ В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ. ДИРЕКТОР ІНЖЕНЕРНО-ПРОЕКТНОГО ЦЕНТРУ «ІНЖСТРОЙПРОЕКТ» ВАТ «Роснефть-Пурнефтегаз» Народився 27 червня 1945 року в Ржеві Калінінської (Тверської) обл. Закінчив в 1970 р Московське вище техн. уч-ще ім. Н. Е. Баумана (нині - МГТУ) за фахом «технологія ма-шіностроенія, металорізальні верстати та інструменти», кваліфікація - інженер-механік. Трудовий шлях почав в шістнадцять років слюсарем-електромон - тажніком оборонного підприємства. Після закінчення вузу працював начальником відділу програмного упр. Ржевського електромеханічного з-ду, заст. директора по кап. стр-ву Ржевського цегельного з-ду, викладачем з проектування та будівельної справи технікуму цукрової промисловості, керівником гуртків кібернетики та електротехніки. З 1985 р трудова діяльність пов'язана з освоєнням родовищ Тюменської обл. і проходить спочатку в тресті «Югансктрубопроводстрой» Главтюментрубопроводстроя Міннефтегазстроя СРСР, де був начальником УПТК. З 1986 р працює в виробничому об'єднанні «Пурнефтегаз» (в 1993 р перетворено в одноїм. Акціонерне в, з 1995 р - ВАТ «Роснефть-Пурнефтегаз») інженером виробничого відділу з облаштування родовища НГВУ «Тарасовскнефть», начальником відділу експертизи проектів об'єднання. У 1992 році призначений директором інженерно-проектного центру «Інжстройпроект». Брав участь в освоєнні Барсуковского, Комсомольського, Та - Расовський, Харампурського нафтогазоконденсатних, Фестивального газонафтового родовищ; входить до творчого колективу зі створення принципово нового транспортного засобу, що поєднує в собі переваги літака, вертольота, дирижабля і судна на повітряній подушці (закладена в цей вид транспорту ідея схвалена на міжнар. конференції, проведеної РАН в 1995 р .; виготовлений аналог цієї техніки) .

 

На авт. винаходи «Мобільний буровий комплекс» (А. с. +1728463,1991). Нагороджений Почесною грамотою Мінпаливенерго Росії (1996). Захоплення: книги, подорожі, лижі. Мати Анна Павлівна (уродж. Громова) до виходу на пенсію працювала в середній школі. Дочка Еліна і син Роман - студенти, донька Вікторія - школярка.

-->