Вронські - російсько-польський дворянський

Вронський - російсько-польський дворянський рід, герба Єлень, що розділився на три гілки, зв'язок між якими не встановлено. Родоначальник першої гілки Іван Вронський отримав від Владислава IV, за відміну в війну проти Росії, село Юхновому в Новгород-Сіверському повіті (1634). Сини його Федір і Петро, ​​по приєднанні Сіверської області до Росії, надійшли в російське підданство. Нащадки їх служили в малоросійських козацьких полках і володіли маєтками в Полтавській і Чернігівській губерніях, де рід цей внесений в VI частина родоводу книги (Гербовник, VI, 142). - Друга гілка походить від Олександра Вронського, колишнього в кінці XVII століття ротмістром панцирних. Його син Cімон брав участь в обранні на престол Августа II (1 697).

Цей рід внесений в I частина родоводу книги Подільської губернії. Родоначальником третьої гілки був Фома Вронський, поміщик Пінського повіту (1693). Його потомство внесено в VI частину родоводу книги Волинської губернії.

В. Руммель.

-->