Вронченко михайло павлович біографія

Вронченко (Михайло Павлович) - перекладач, син священика, народився в 1801 р, в м Кописі Могилевської губернії; навчався в Могилевської гімназії та в Московському університеті, але курсу не закінчив. Потім вступив до школи для колонновожатих і вийшов в 1822 р офіцером до свити російського імператора. У 1823 р займався зйомкою Литовсько-Віленської губернії, а в 1824 р відправився в Дерпт, де слухав лекції в університеті і зійшовся з Язиковим. У 1828 р виробляв зйомку в Молдавії і астрономічні визначення місць в Болгарії та Румелії. Під час Турецької війни перебував при армії. У 1834 - 1836 роках за височайшим дорученням оглядав Малу Азію. Результатом цієї поїздки були звіти з безліччю карт і планів, що залишаються невиданими, і книга: "Огляд Малої Азії в нинішньому її стані" (СПб., 1838 - 1840).

У 1837 році призначений членом комісії про управління Закавказьким краєм. У 1843 - 1846 роках був головою комітету про освіту євреїв, в 1848 р ревізував ярославський демидівський ліцей. З 1847 року він займався деякий час тріангуляційними зйомками в Новоросійському краї. Помер в 1855 році.

У літературі Вронченко відомий перекладами європейських класиків: "Гамлет", трагедія Шекспіра (СПб., 1828); "Манфред", поема Байрона (СПб., 1828); "Предки" (Dziady) Міцкевича (частина 2, в "Невському альманасі", 1829); "Макбет", трагедія Шекспіра (СПб., 1837); "Фауст", трагедія Гете (переклад 1 частини і виклад 2 частини СПб., 1844). Пор. Біографію його, написану А. Нікітенко в "Журналі Міністерства Народної Освіти", 1868, | 10. М. М.

-->