Вроблевського, едуард антонович - російський

Вроблевського, Едуард Антонович - російський хімік (помер в 1892), спершу лаборант, потім професор санкт-петербурзького технологічного інституту, відомий своїми роботами в ряду ароматичних сполук. Роботи Вроблевського: "Про дію першого хлорангидрида сірчаної кислоти на С2Н4Br2 і С2Н2J"; "Про деякі з'єднаннях толуолового ряду"; "Ортобром-метатолуол і ортобромментакрезол"; "Освіта трібромбензола"; "Заміщення водню в бензолі"; "Про новий нітроксилол, ксілідіне і його похідних"; "До питання про будову бензольних похідних"; "Нові кавказькі мінеральні води"; "Про окисленні і відновленні нітроксилол"; "Про формулу бензолу"; "Про суперечності в застосуванні призматической формули бензолу Ладенбурга"; "До питання про розкладання диазосоединений спиртом"; "Правильність розподілу галоідов і нітрогрупп при заміщенні водню в бензолі і його гомологах"; "Синтез бромопроізводних толуолу" (дисертація); "Гіпотеза Кекуле і її перевірка".

-->