Воячек (ігнатій Каспарович) - музичний

Воячека (Ігнатій Каспарович) - музичний теоретик, народився в 1825 р в Моравії. Присвятивши свою діяльність вивченню чеської народної музики, Воячек зібрав багато чеських народних пісень, легенд і танців. У 1857 р Воячек прибув до Петербурга і вступив на посаду військового капельмейстера, а згодом в оркестр Михайлівського театру. Воячек був також один час органістом італійської опери. У 1862 році запрошений в санкт-петербурзьку консерваторію викладачем елементарної теорії, а в 1866 році призначений професором оркестровки.

В даний час Воячек складається органістом російської опери, де деякий час обіймав посаду другого капельмейстера. М. П.

-->