Юрий николаевич род копаев жизнь преподаватели медицина биография

копати Юрій Миколайович. (Рід. 1.09.1919, Бахмач Чернігівської губ.) - Гістолог, доктор мед. наук (1968), професор (1969). Учень В. Г. Єлісєєва. У 1941-1945 рр. - В діючій армії: штурман авіаполку, начальник штабу частини. Закінчив в 1953р. лік. ф-т 1-го ММІ. У 1953- 1969 рр. - В 1-му ММІ: аспірант (1953-1954), асистент (1954- 1959), доцент (1959-1968), професор (1968-1969) кафедри гістології; зам. декана лік. ф-ту (1958- Наук. дослідження Ю. М. Копаєва присвячені вивченню гістофункціональних стану травного апарату при впливі на організм екстремальних факторів (голодування, гіподинамії, гіпоксія та ін.), вплив кори головного мозку на реактивні властивості тканин підшлункової залози. Брав участь в розробці «Міжнародної гістологічної номенклатури» російською і латинською мовами. Співавтор підручника і метод, посібників з курсу гістології для студентів мед. вузів. Був членом Міжнародного гістологічного номенклатурного комітету. Нагороджений орденами Червоного Прапора, Вітчизняної війни II ст., Червоної Зірки, « знак Пошани »і медалями.

 

Соч .: Історія становлення гістології в Росії.- М., 2003.-С. 154. Корейша Леонід Олександрович (8.08.1896, Вітебськ - 1.06.1973, Москва) - хірург, доктор мед. наук (1939), професор (1939), засл. діяч науки РРФСР (1962). Учень І. К. Спіжарного і Н. Н. Бурденко. Закінчив в 1919 р мед. ф-т 1-го МДУ. Працював епідеміологом в Богородске Моск. губ. З вересня 1919 по листопад 1920 року - помічник начальника сан. частини 46-ї стрілецької дивізії на Південному фронті. У 1922-1925 рр. - Ординатор факультетської хірургічної клініки мед. ф-ту 1-го МДУ, в 1925-1926 рр. - Ординатор центр, амбулаторії Таганського р-ну Москви. У 1926-1927 рр. знаходився в науч. відрядженні в Берліні, де вивчав нервово-м'язову фізіологію. У 1925-1932 рр. - Старший наук. співробітник і зав. патофізіологічекім відділом мед.-біол. ін-ту Наркомату охорони здоров'я РРФСР. Одночасно в 1927-1929 рр. - Асистент кафедри фізіології 2-го МГУ, в 1929-1933 рр. - Асистент, потім доцент кафедри хірургії 1-го МГУ (1-го ММІ), заст. головного лікаря 2-ї клин, лікарні.

 

У 1933- 1939 рр. очолював хірургічний і физиол. сектори Ін-ту нейрохірургії, в організації якого брав активну участь. Одночасно в 1938-1939 рр. - Зав. нейрохірургічної клінікою ВІЕМ. В кінці 1939 року був переведений до Києва для організації клініки нейрохірургії в Українському псіхоневрол. ін-ті, одночасно завідував кафедрою загальної хірургії 1-го Київського мед. ін-ту. З липня 1941 року - консультант-професор Київського окружного воєн. госпіталю, евакуйованого в Томськ, одночасно з жовтня 1941р. по серпень 1942 р.- зав. кафедрою хірургічних хвороб з військово-польової хірургією стомат. ф-ту Томського мед. ін-ту. В 1942- 1943р. - Головний нейрохірург Управління евакогоспіталів СРСР. У 1943-1945 рр. - Заст. попер. Вченої мед. ради Наркомату охорони здоров'я СРСР, одночасно - професор кафедри факультетської хірургії 1-го ММІ. У 1945-1946 рр. - Заст. начальника Відділу охорони здоров'я Рад. воєн. адміністрації в Німеччині. У 1946-1973 рр. керував Нейроонкологічні відділенням НДІ нейрохірургії ім. Н. Н. Бурденко АМН. Л. А. Корейша - автор пріоритетних досліджень, присвячених актуальним проблемам центр, регуляції діяльності серця, кровоносних судин і дихання, онконеврологіі, запальних захворювань головного мозку, хірургічного лікування гліом ЦНС, порушень мозкового кровообігу при пухлинах головного мозку.

 

Вперше зареєстрував біоструми мозочка. Модифікував і ввів в нейрохірургічну практику метод перфорації кінцевої пластинки III шлуночка при закритій водянці мозку. Володів блискучою інтуїцією клініциста і віртуозно володів хірургічною технікою. Складався попер. правління Моск. т-ва нейрохірургів, членом правління Всесоюз. т-ва нейрохірургів, редактором ред. відділу «Хірургія» 2-го вид. БМП, членом редколегії журналу «Питання нейрохірургії», членом правління Об-ва дружби з країнами Південної Америки. Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора (двома) і медалями. Соч .: Про роль великих півкуль головного мозку людини в регуляції функцій серцево-судинної системи: Дис ... д-ра мед. наук.-М., 1939; Сучасний стан хірургії головного мозку.

 

-М., 1957; Електрична активність мозочка в нормі і при патологіі.-М., 1959 (у співавт.). Бібліогр .: БМЕ.-3-е ізд.-Т. 11.- С. 369; Леонід Олександрович Корейша (До 70-річчя від дня народження) //Зап. нейрохір.- 1967.- № 1.- С. 62-65; Пам'яті Л. А. корейші //Там же.- 1973.-№ 6.-С. 59-60; Професори медичного факультету Імператорського (державного) Томського університету - Томського медичного інституту - Сибірського державного медичного університету (1878 2003). Біографічний словник.- Томськ, 2004.- Т. 1.- С. 289-290.

-->