Юрий михайлович никифоров жизнь нефтяники наука биография

ІВАНІВСЬКИЙ Павло Максиміліанович. (10.03.1885, Пенза - 2.03.1953, Москва) - гігієніст, педагог, канд. мед. наук, доцент. Учень А. В. Мол'кова. Закінчив в 1911 р природне відділення фіз.-мат. ф-ту і в 1918 р мед. ф-т ІМУ. З 1912 р викладав в середніх навчальних закладах Москви. З 1926 р - на кафедрі шкільної гігієни мед. ф-ту 1-го МГУ (1-го ММІ): асистент (1926-1935), доцент (1935-1947), зав. кафедрою (1947-1953); одночасно (1947-1953) - декан сан.-гіг. ф-ту. П. М. Іванівський - один з основоположників сов. шкільної гігієни, творець науч. школи. Обґрунтував і довів можливість використання в шкільній гігієні методу природного гіг. експерименту, при якому вплив умов зовнішнього середовища на дітей вивчається за функціональним станом організму в звичайній обстановці дитячого колективу, що дозволяє здійснювати нормування досліджуваного фактора зовнішнього середовища. Застосування цього методу ознаменувало новий етап у розвитку гіг. науки. Основні науч. праці П. М. Іванівського присвячені гіг. обґрунтуванню організації фіз. виховання в школі, принципам розміщення дитячих установ при плануванні міста. У науч. діяльності виходив з положення про те, що в основі гармонійного і всебічного розвитку дитини лежить раціональне поєднання розумової і фіз. роботи.

 

За результатами досліджень, проведених в дослідно-показовою школі в Ногінську, дав гіг. обгрунтування системи фіз. виховання. Розробляв питання сан. благоустрою, повітряного режиму приміщень для фіз. виховання, впливу ультрафіолетового опромінення і загартовування, питання гігієни навчання дітей з відхиленнями в стані здоров'я. У Ін-ті шкільної гігієни і фіз. виховання АПН керував дослідженнями з питань навч-ної навантаження і раціонального режиму школярів (1946-1953). Совм. з А. В. Молькова і його учнями підготував перший в країні посібник для шкільно-санітарного лікаря. Учні П. М. Іванівського - професора С. М. Громбах, М. В. Антропова, В. Н. Кардашенко і ін. Був членом і керівником гіг. комісій при Вченій мед. раді МОЗ та Академії архітектури СРСР, перед. шкільно-гігієнічної секції Моск. науч. т-ва гігієністів і сан. лікарів. Соч .: Фізична культура в школе.-М., 1924; Планування дитячих установ у зв'язку з реконструкцією городов.- М., 1934; Санітарний режим дитячих установ.

 

-М., 1934; Гігієнічні основи благоустрою школи.-М., 1949.-Т. 1.-С. 202; Гігієнічні основи режиму дня школяра //Изв. АПН РСФСР.- 1958.- Вип. 66.- С. 3-6. Бібліогр .: Кардашенко В. Н. До 100-річчя від дня народження П. М. Іванівського //Гиг. і сан.- 1985.-№ 11.-С. 36-37.

...
-->