Юрий константинович смоленцев жизнь нефтяники наука биография

Смоленцев Юрій Костянтинович. ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ГІДРОГЕОЛОГИ І ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ ТюмГНГУ Народився 17 січня 1933 р Томську. Закінчив в 1955 р Томський політехнічний ін-т ім. С. М. Кіров (нині - ТГПУ) за фахом «гідрогеологія та інженерна геологія»; в 1961 (заочно) - аспірантуру при цьому ж інституті. Доктор геолого-мінералогічних наук (1996), доцент (1980). Спеціалізується з проблем регіональної гідрогеології, формування ресурсів і складу прісних підземних вод. Після закінчення вузу працював ст. і гол. гідрогеологом Томської комплексної геологорозвідувальної експ. Мингео РРФСР, асист-те кафедри гідрогеології та інженерної геології Томського по-літехніческого ін-ту, з 1963 р - начальником тематичної гідрогеолог. партії Тюменського філії СНІІГГІМС, з 1965 р - керівником сектора ЗапСібНІГНІ. З 1974 р веде науч. і викладацьку діяльність в Тюменському індустріальному інституті ім. Ленінського комсомолу (надалі - ТюмГНГУ: спочатку - на посаді доцента, потім - зав. Кафедрою гідрогеології та інженерної геології. З 1993 р - професор цієї кафедри. Обирався чл. Профкому ЗапСібНІГНІ і ТюмГНГУ. Авт. (Співавт.) Ста десяти науч . праць, вкл. десять монографій, в т. ч. «Гідрогеологія СРСР, т. XVI» (М .: Недра, 1970), «Підземні води СРСР. Огляд підземних вод Томської обл.» (М .: Всесоюз. геолог.

 

фонд, 1968), «Інформаційно-пошукові системи по геології нафти і газу» (Тюмень: ЗапСібНІГНІ, 1972), «Гідро - і інженерно-геолог. умови південного заходу Західно-Сибірської рівнини »(Новосибірськ: Наука, 1987),« Ресурси прісних і мінералізованих підземних вод південної частини Західно-Сибірського артезіанського басейну »(М .: Недра, 1991), пояснювальних записок до п'яти геолог, картам СРСР і до мн. гідрогеолог, і ін. картах, в т. ч. до Атласу Тюменської обл. (Москва: ГУДК, 1970 1971) і Атласу карт СРСР (М .: ГУГК, 1983). Нагороджений медаллю «За доблесну працю. В ознаменування 100-річчя від дня народження В. І. Леніна »,« Ветеран праці »(1993). Володіє англійською мовою (зі словником). Захоплення: художня історична література, вітч. детективи, заміські прогулянки. Мати Людмила Христофорівна (в дівоцтві - Кононова) до виходу на пенсію працювала начальником відділу кадрів НДІ Томського політехнічного ін-ту; отець Костянтин Михайлович був ст. лаборантом цього ін-ту, в Вел. Отеч. війну пішов на фронт, пропав безвісти в боях під Смоленськом. Дружина Клавдія Георгіївна (в дівоцтві - Ромашко) - мікрофауніст, до виходу на пенсію була співробітником ЗапСібНІГНІ; дочка Олена - інженер-геолог, син Костянтин - інженер-гідрогеолог; онуки Олексій (студент), Катерина, Дарина і Анастасія (школярі).

-->