Юрий иванович род денисов-никольский жизнь преподаватели медицина биография

ДЕНИСОВ-НИКОЛЬСКИЙ Юрій Іванович. (Нар. 15.05.1932, Баку) - анатом, доктор мед. наук (1987), професор (1988), член-кор. (1991), академік (2000) РАМН, засл. діяч науки РФ (1997). Закінчив в 1956 р ВМА. У 1956-1959гг. служив лікарем у військах ВДВ. У 1959-1962 рр. - Ад'юнкт кафедри анатомії ВМА. З 1963 по 1970р. - Вчений секретар НДІ морфології людини АМН. У 1970-1992 рр. - Заст. директора по науч. роботі Наук.-досл. лабораторії при Мавзолеї В. І. Леніна. У 1992-2006 рр. - Заст. директора Наук.-досл. лабораторії біологічних структур. З 2006 р. - Заступник директора Всерос. НДІ лікарських і ароматичних рослин РАСГН, керівник Наук.-досл. і навчально-метод. Центру біомедичних технологій. Одночасно (з 1998 р) - професор кафедри загальної фармацевтичної і біомедичної технології ММА. Ю. І. Денисов-Нікольський - один з провідних вітч. фахівців в галузі експериментальної морфології, автор і керівник пріоритетних досліджень в області функціональної морфології кісткових структур і бальзамування. Описав особливості рельєфу периостальною і ендостальною кісткових поверхонь, виконав детальний морфологічний аналіз мінеральних часток у складі кісткового матриксу та їх взаємозв'язків з фібрилярні структурами.

 

Під керівництвом і за участю Ю. І. Денисова-Нікольського проводяться дослідження, спрямовані на пошук шляхів стимуляції інтеграції резорбіруемой і нерезорбіруемих імплантатів в тканини реципієнтів, показана можливість застосування для цих цілей мезенхімальних стовбурових клітин. Має 12 патентів на винаходи. Складається керівником секції «Морфологія» Відділення медико - біологічних наук РАМН, генеральним секретарем Міжнародної асоціації морфологів (анатомів, гістологів і ембріологів), керівником проблемної комісії «Репродукція клітин, тканин і біопротезуванні» Наук. ради по мед. біотехнології, членом редколегій низки наук. мед. журналів. Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, Дружби, «Знак Пошани» та медалями, Орденом праці IIст. (В'єтнам). Почесний член Ордена заслуг Гайани. Соч .: Феномен алтайських мумій.- Новосибірськ, 2000 (у співавт.); Підсумки роботи відділення експериментальної морфології науково-дослідного і навчально-методичного Центру біомедичних технологій.

 

- М., 2001 (у спів-авт.); Основи застосування акустичної мікроскопії в медико-біологічних ісследованіях.-, 2002 (у співавт.); Керівництво по остеопорозу.-М., 2003 (у співавт.); Актуальні проблеми теоретичної і клінічної остеоартрологіі.- М., 2005 (у співавт.).

-->