Тюнен (thunen) Іоганн Генріх (1783-1850)

німецький економіст; досліджував економіку сільського господарства, теорію ренти.Обґрунтував один із варіантів теорії продуктивності.Тюнен припустив існування ізольованої господарської області у вигляді кола з грунтом абсолютно однакового родючості і з містом (єдиним джерелом попиту на сільськогосподарські продукти) в центрі цього кола.Досліджуючи цю модель, він прийшов до цікавого висновку, що оптимальним буде розміщення різних галузей сільського господарства у вигляді концентричних кілець у напрямку убування інтенсивності.Розрахунки Тюнена іноді вважають прообразом економетрики.

 

Єдине твір Тюнена - «Ізольоване держава в його відношенні до сільського господарства і національної економії».Перший том вийшов в 1826, частина другого тому - в 1850 р Залишок другого тому і третій том були опубліковані після смерті автора, в 1863 р Тюнен самостійно від Рікардо розвинув теорію диференціальної ренти на основі трудової вартості.При цьому він більш послідовно і широко застосував граничний підхід до дослідження економічних явищ.

-->