Туманський василий иванович біографія

Туманський (Василь Іванович, 1800 - 1860) - поет пушкінської плеяди. Навчався в харківській гімназії і в спб. Петропавлівському училищі, закінчував освіту в паризькому College de France. Перший вірш: "Поле Бородінської битви" він надрукував 17 років. Обраний в члени вільного суспільства російської словесності, він зблизився з Криловим, Ізмайлов, Рилєєв, братами Бестужевимі і іншими сучасними письменниками. У 1823 р визначився в канцелярію генерал-губернатора Новоросійського краю графа М. С. Воронцова; під час службових відряджень в Бессарабію подружився з Пушкіним, цінив його поетичний талант. У 1828 р складався при голові диванів Молдавії та Валахії графі Пален по дипломатичній частині, брав участь в роботах по складанню умов Андріанопольского договору, служив секретарем посольства в Константинополі, пізніше - помічником статс-секретаря державної ради.

Вийшовши у відставку, складався почесним попечителем полтавської гімназії, багато йому зобов'язаною, і членом комітету про поліпшення побуту поміщицьких селян. Склав історію державної ради, що залишилася невиданої. Вірші Туманського, що містилися з 1817 року в "Сині Отечества", "Благочинні", "Полярної Зірці", "Соревнователе Просвіти", "Новинах Літератури", "Північних Кольори", "Московському Віснику", "Слов'янина", "Современнике" , "Вітчизняних Записках", "Ранкової Зорі", "Весняних Квітах", почали звертати на себе увагу з 1825 р Поезія Туманського не глибоко на думку, але форма її своєю простотою і гармонійністю дещо нагадує пушкінську. У Туманського без ширини захоплення і яскравих образів; він часто бере тільки звучністю, плавністю строф, в яких рясно нанизані "чудо-очі", "троянди", "блиск неба і місяця", "ангел милий", "рай", "нега", "любов" - словом, все то, з чого виникає, як висловився один критика, "метеликові поезія".

Найкраще йому вдаються елегії. "Вірші" Туманського видані в 1881 р Пор. Милорадович "Листи В. І. Туманського і невидані його вірші" (Чернігів, 1891); Браїлівський "В. І. Туманський" (СПб., 18?). П. В. Б.

-->