Шульце-Геверніца (schulze-gaevernitz) Герхарт (1864-1943)

Німецький економіст; примикав до історичній школі в політичній економії.Намагався обґрунтувати можливість встановлення соціального миру в суспільстві з метою поліпшення становища всіх класів.У монополістичному капіталі, в пануванні великих банків Шульце-Геверніца бачив вираз «організованого капіталізму», при якому «промислова держава» здійснює свідоме регулювання, які підміняють дію «автоматично функціонуючих економічних законів».Шульце-Геверніца належать праці: «Велике виробництво, його значення для економічного і соціального прогресу» (1897), «Нариси суспільного господарства і економічної політики Росії» (1901), «Німецький кредитний банк» (1915).

-->