Шульце-геверніц біографія

Шульце-Геверніц (Schulze-Gavernitz): 1) Фрідріх-Готолоб - німецький економіст і сільський господар (тисяча сімсот дев'яносто п'ять - 1860); власне Шульце з Геверніца (в Саксонії). Був професором сільського господарства і фінансового права в Єни; в 1825 р заснував там же сільськогосподарський інститут, який сприяв розвитку сільськогосподарських знань в Німеччині. Завдання інституту він виклав у книзі "Die landwirtschaftliche Lehranstalt zu Jena" (Ієна, 1826). У своїх лекціях по сільському господарству він не обмежувався природно-історичної та технічною стороною справи, а будував їх на широкому політико-економічному фундаменті, що для того часу було новиною. Свої погляди на завдання науки сільського господарства він виклав в книзі: "Ueber Wesen und Studium der Wirtschafts - und Kameralwissenschaften" (Ієна, 1826).

У 1832 р перейшов в Грейфсвальд. При його сприянні та участі було засновано сільськогосподарське училище в Ельдене (поблизу Грейфсвальда). У 1839 році він повернувся в Ієну.

Його головні праці: "Ueber Papiergeld" (Лейпциг, 1824); "Die landwirtschaftliche Lehranstalt in Jena" (1826 і пізніше); "Nationalokonomie oder Volkswirtschaftslehre" (Лейпциг, 1856). Як політікоеконом Шульце-Геверніц був послідовником Рікардо, але не безумовним: він визнавав пряму залежність земельної ренти від ціни на сільськогосподарські продукти, знаходив, що продажна ціна землі впливає на розмір ренти (а не навпаки), і був прихильником паперових грошей. Його значення, як теоретика сільського господарства, вище, ніж його заслуги в політичній економії; ще вище його значення як педагога, який підготував кілька поколінь широко освічених сільських господарів. У 1867 р йому поставлений пам'ятник в Єни. Див. Birnbaum "Fr. G. Sch. Als Reformator der Landwirtschaftslehre" (Франкфурт-на-Майні, 1860); Emminghaus und A. Graf zu LippeWeissenfeld "Lehrbuch der allgemeinen Landwirtschaft nach F. G. Schulzes System" (Лейпциг, 1863); Hermann Schulze Gavernitz "Fr. Gottl. Sch. G., ein Lebensbild" (Ієна, 1867; 2-е вид., Гейдельберг, 1888). 2) Германн фон Шульце-Геверніц, син попереднього, німецький юрист (1824 - 88); був професором в Єни, Бреславле і Гейдельберзі.

У 1888 року возведений в дворянське гідність. З 1869 р був членом прусської палати панів. З його численних робіт, присвячених переважно державного права, більш важливі: "Das Recht der Ergstgeburt in den deutschen Furstenhausern" (Лейпциг, 1851); "System des deutschen Staatsrechts" (Лейпциг, 1865; 2-е вид. Під заголовком: "Einleitung in das deutsche Staatsrecht", 1867); "Neuenburg; eine geschichtlich-staatsrechtliche Skizze" (Берлін, 1856; 3-тє вид., 1857); "Die Friedensbestimmungen in ihrem Verhaltniss zur Neugestaltung Deutschlands" (Б., 1867); "Die Krisis des deutschen Staatsrechts im J. 1 866" (Б., 1867); "Das preussische Staatsrecht" (Берлін, 1870 - 77; 2 видання 1888 - 90); скорочений виклад того ж предмета в Marquardsen's "Handbuch des offentlichen Rechts" (Фрейбург, 1884); "Das Erb - und Familienrecht der deutschen Dynastien des Mittelalters" (Галле, 1871); "Aus der Praxis des deutschen Staats - und Privatrechts" (Лейпциг, 1876); "Lehrbuch des deutschen Staatsrechts" (Лейпциг, 1881 - 86); біографія його батька (див. вище); "Rob. V. Mohl" (Гейдельберг, 1886); "Nationalokonomische Bilder aus Englands Volksleben" (Ієна, 1853). 3) Гергард фон Шульце-Геверніц, син попереднього, німецький політікоеконом. Народився в 1864 р Після закінчення університетського курсу деякий час служив в Ельзас-Лотарингії; багато подорожував з науковими цілями; подовгу жив в Англії і Росії і є одним з кращих в Західній Європі знавців Росії, особливо її економічного становища.

З 1893 р складається професором політичної економії у Фрейбурзі. З вельми численних його робіт найбільш важлива, як виклад самих задушевних його переконань - "Zum sozialen Frieden. Eine Darstellung der socialpolitischen Erziehung des englischen Vilkes im XIX J." (Лейпциг, 1890). Ця книга являє блискучу історію соціальних прагнень в Англії, причому особливо докладно і з особливою любов'ю автор зупиняється на Карлейль. Основна ідея книги: Англія знаходиться на вірному шляху до "соціального миру"; хоча боротьба класів в ній і існує, але вона відрізняється меншою гостротою, ніж на континенті Європи; капіталіст і робітник, роз'єднані протилежністю деяких - правда, істотних - інтересів, все ж об'єднані тут спільністю інших своїх інтересів і прагнень, що робить їх громадянами загального вітчизни, так що англійці не формально тільки, не в силу панування одного будь-якого класу, а по суті і в дійсності представляють вже єдину націю, чого ми не бачимо ні у Франції, ні в Німеччині. Переробку однієї частини цієї книги являє книга: "Thomas Carlyles Welt - und Lebensanschauung" (Дрезден, 1893).

Наступна велика робота Шульце-Геверніца, що з'явилася в оригіналі в Лейпцигу в 1892 р, в англійському перекладі в Манчестері в 1895 р, присвячена історії та сучасного стану Ланкаширських бавовняної промисловості (по-російськи вийшла під заголовком: "Велике виробництво. Його значення для економічного і соціального процесу. Етюд з області бавовняної промисловості ", під редакцією і з передмовою П. Струве, СПб., 1897). Дві інші роботи Шульце-Геверніца присвячені Росії і є в російській перекладі: "Велике виробництво в Росії (московсько-володимирська бавовняна промисловість)" (переклад Авілова, М., 1899) і "Нариси громадського господарства та економічної політики Росії", з передмовою Струве (СПб., 1901). Прагнучи приводити в зв'язок різні громадські течії і настрої з матеріальними умовами виробництва, будучи, іншими словами, послідовником теорії економічного матеріалізму, хоча не в його марксистському вигляді, а в його буржуазно-ліберальної формулюванні, Шульце-Геверніц в цій останній книзі, даючи картину сучасного економічного стану Росії, в той же час характеризує в ній різні громадські течії в російській суспільстві. Особливо цікава його спроба зобразити слов'янофільство, як ідеологію, що народжується промисловості.

Оцінку цієї спроби і частково характеристику праць Шульце-Геверніца см. В передмовах Авілова і Струве до названих книг. В. В-поклик.

-->