Шульц (schultz) теодор вільям (рід 1902)

американський економіст, представник чиказької школи в сучасній політичній економії.Автор праць з проблем людських ресурсів, економіці сільського господарства і економіки освіти.Аналізуючи глобальні аграрні проблеми, висунув тезу, згідно з яким ключ до індустріалізації «традиційного землеробства» країн, що розвиваються лежить не в організації великих господарств і кількісному зростання е інвестицій в сільськогосподарському виробництві, а в перебудові «традиційного мистецтва» землеробства, вдосконалення його матеріальних і людських ресурсів, розвитку сільськогосподарської науки і освіти.Шульц - один з авторів теорії «людського капіталу» (див.ТЕОРІЯ «ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ»).У своїх дослідженнях основний акцент робив на проблемах оцінки «освітнього фонду» США, вкладу освіти в економічне зростання, економічної ефективності «інвестицій в людину».Освіта, на думку Шульца, підвищує не тільки продуктивність праці індивідуума, але і економічну цінність його часу, що виступає відмінною рисою сучасного економічного зростання.

 

Шульц виступив з критикою неомальтузіанства.Лауреат Нобелівської премії за 1979 г.(спільно з У.А.Льюісом).

-->