Шульц (павел антонович, 1831 - 1905) - письменник. Освіта

Шульц (Павло Антонович, 1831 - 1905) - письменник. Освіту здобув в Імператорському Олександрівському ліцеї. За призначенням міністра внутрішніх справ брав участь у різних комісіях по селянському справі. У званні директора 2-го департаменту Міністерства державного майна брав участь в перетворенні управління державної реєстрацiї.

Селян. Написав ряд статей в "Журналі Міністерства Внутрішніх Справ", "Північної Пошті", "С.-Петербурзьких Відомостях", "Голосі": "Витяги з законоположень про селян остзейских губерній" (від. В 1858 році), "ліфляндського селяни", "Про викуп селянами орендних ділянок в Естляндськой губернії", "Про курляндських селян".

-->