Штольцман (stolzmann) рудольф (1852-1930)

німецький економіст, представник соціальної школи в політичній економії.Штольцман визнавав, що економічні категорії виражають суспільні відносини, але останні трактував в ідеалістичному дусі.Він стверджував, що при вивченні природи суспільних відносин не можна виходити з працю овой теорії вартості, так як праця є категорія «натуральна» і регулюється моральними факторами.Розвиваючи цю точку зору, Штольцман розглядав капітал як історико-правову категорію, що не виражає відносин експлуатації.Штольцман представляв капіталістичну економіку як здійснення якогось вищого етичного ідеалу.Основна мета капіталізму, за твердженням Штольцмана, виражається в ідеї «прожитку», яка реалізується через розподіл доходів між капіталістами і робітниками.

 

Штольцман вважав, що «праця» капіталіста, як і праця робітника, виконує соціально-необхідні функції, і тому суспільство не може існувати без капіталістів.Штольцман намагався довести, що заробітна плата і прибуток виступають категоріями розподілу, а не суспільного виробництва.Величина заробітної плати, по Штольцману, визначається прожитковим мінімумом «граничного робочого», а величина прибутку - прожитковим мінімумом «граничного капіталіста».

-->