Рюстов (rustow) александер (1885-1963)

німецький економіст і соціолог, представник неолібералізму в політичній економії.Рюстов вважав здійснення політики вільної конкуренції причиною того, що монополії отримали великий вплив в економічному житті розвинутих країн.Засуджував форми капіталістичної конкуренції, що встановилися в кінці XIX ст., Пов'язуючи її пороки з недостатнім впливом держави на економіку.На його думку, тільки держава може забезпечити розвиток дійсно «вільного господарства» і вільну конкуренцію повинен замінити «ліберальний інтервенціонізм», який передбачає дійсно державне втручання в свободу ринку (заходи кредитної, валютної, податкової політики і т.П.), Що має головною метою підтримання нормального функціонування системи цін, самої системи «ринкової економіки».Разом з тим був противником державного втручання в господарську діяльність монополістичних об'єднань, вимагаючи надання їм повної свободи.

 

-->