Русанов (микола сергеевич) - письменник. Народився

Русанов (Микола Сергійович) - письменник. Народився в 1859 році в купецькій сім'ї; недовго вчився в СПб. медичної академії; з 1878 року брав діяльну участь в журналістиці. У 1881 році Р. поїхав за кордон (з паспортом). Оселившись в Парижі, він зблизився з П. Лавровим, Л. Тихомирова та іншими російськими емігрантами і став брати участь в російської революційної журналістиці, особливо в "Віснику Народної Волі", одним з редакторів якого він був, під псевдонімом Тарасова.

З 1895 року він був одним з найближчих співробітників оновленого "Русского Багатства": писав кореспонденції з Франції під різними заголовками, підписуючись псевдонімом Н. Е. Кудрін, і статті літературно-публіцистичного змісту, підписуючись псевдонімом подарської. У всіх своїх творах Р. виявляє дуже різнобічну ерудицію. На початку своєї літературної діяльності він міг вважатися одним з перших провісників марксизму в Росії; згодом, навпаки, вів запеклу боротьбу з ним, принаймні в його російській формі. Визнаючи майже в повному обсязі чисто економічну сторону вчення Маркса, Р. не вважає боротьбу класів єдиним або навіть головним змістом історії.

Поруч з класової психологією він визнає психологію національну і в своїх нарисах французького життя багато що пояснює французької національної психологією. Будучи цілком певним і переконаним соціалістом, Р. проте не погоджується висувати на перший план виключно промисловий пролетаріат і приписує роль борця за перетворення капіталістичного ладу в соціалістичний всім трудящим класам. У цій боротьбі він вважає неприпустимими компроміси трудящих класів з буржуазією, соціалістичних партій - з партіями, ворожими соціалізму. Теорія Жореса про співпрацю класів знаходить в ньому суворого критика та порицателей. Взагалі по своєму світогляді Р. дуже близький до Михайлівського і може вважатися його найближчим учнем і послідовником.

З початку 1900-х років брав діяльну участь в журналі "Революційна Росія". Після амністії 21 жовтня 1905 року Р. повернувся до Петербурга. Він був членом редакції газети "Син Вітчизни" з 15 листопада 1905 року до її заборони в грудні 1905 року.

У травні і червні 1906 Р. був членом редакції трьох газет, колишніх одна за другою органами соц.-революційної партії і існували всього по кілька днів кожна ( "Справа Народу", "Народний Вісник", "Голос"). Після заборони цього останнього, коли стало зрозумілим, що видання в Росії соціал-революційних газет видається неможливим, Р. поїхав в Париж. З Петербурга він писав кореспонденції в паризьку "Humanite" Жореса. - З статей Р., надрукованих в "Російському Багатстві", склалися дві його книги: "Нариси сучасної Франції" (СПб., 1902) і "Галерея сучасних французьких знаменитостей" (СПб., 1906); обидві видані під псевдонімом Н. Е. Кудрін. Окремо, під тим же псевдонімом, видані Р. брошури: "Як організувати вибори" (М., 1906); "Про рівноправності жінок" (СПб., 1905).

Крім того, їм видано збірник "Політичні памфлети. Серія I. Французькі памфлетистів XIX століття" (СПб., 1906; сюди увійшли переклади памфлетів Корменом, Войе-д'Аржансона, Фелікса Піа, Вермореля). В. В-в.

-->