Рульє (Карл) - російський зоолог і доктор

Рульє (Карл) - російський зоолог і доктор медицини (1814 - 58). Батьки його французького походження. Закінчив курс в Московській медико-хірургічної академії. Складався ад'юнктом при академії, а потім професором зоології в Московському університеті. Був першим директором комітету акліматизації тварин і рослин і видавав при Товаристві випробувачів природи перший природно-історичний популярний журнал в Росії "Вісник природних наук", в якому помістив ряд талановитих статей.

Р. був обдарованим представником біологічного напрямку в геології і одним з прихильників трансформизма в Росії. Будучи багатостороннім вченим, він залишив дослідження по зоології, палеонтології та геології. Після нього залишилося кілька учнів, які займали кафедри в Московському університеті. Найголовніші роботи Р.: "Aegoceros Pallasii, ein neuer russischer Zweihufer" ( "Bull.

De la Soc. de Mos. ", 1841)," Les principales variations de Terebratula acuta, dans l'Oolithe de Moscou "(ib., 1844), кілька статей по геології і палеонтології околиць Москви (ib., 1846 - 48 і 49) і інші. Біографія Р. складена його учнем А. Богдановим (в "Известиях Московського Товариства Любителів Природознавства").

-->