Рудольф николаевич хлесткин жизнь нефтяники наука биография

ХЛЕСТКІН РУДОЛЬФ МИКОЛАЙОВИЧ. ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ НАФТОХІМІЇ І ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УГНТУ Народився 27 червня 1939 року в селі Воскресенське Мелеузовського р-ну Башкирської АРСР. Закінчив в 1961 р Уфимський нафтовий ін-т (нині - УГНТУ) за фахом «технологія переробки нафти і газу». Доктор техн. наук (1983), професор (1984), чл.-кор. Інженерної академії Республіки Башкортостан (1994). Сфера наук. інтересів - хім. переробка нафти, нафтохімія, основний органічний синтез, біотехнологія, екологічні проблеми видобутку і транспорту нафти, хім. технології. Вся науч. і викладацька діяльність пов'язана незмінно з Уфімським нафтовим ін-том (Уфімським держ. нафтовим техн. ун-том). Після закінчення його залишено на кафедрі органічної хімії зав. створюваної лабораторії нафтохімії, потім був асистентом, ст. викладачем цієї кафедри. Після захисту кандидатської дисертації працював доцентом кафедри хімії нафти і нафтохімічного синтезу, деканом нефтетехнологіческого ф-ту, ст. науч. співробітником. У 1977 р створив і очолив кафедру біохімії та технології мікробіологічних виробництв. З 1986 р - проректор з навчальної роботи. У 1992 році обраний зав. кафедрою нафтохімії і хім. технології. Брав участь в становленні нової для Башкирської АРСР галузі промисловості - біотехнології - і використанні її методів і прийомів для подолання негативних наслідків впливу на природу нафтовидобувної, хім. і нафтохімічної промисловості; в організації першого в країні студентського н.-и. ін-ту (за створення його УН І в 1971 р присуджена премія ім. Ле-Нінського комсомолу); за дорученням СМ Республіки Башкортостан - в розробці республіканської програми «Діоксин» (1993); Чл. докторського (УГНТУ) і кандидатського (КДТУ) дисертаційних рад; обирався депутатом Орджонікідзевського районного (1986 - 1990) і Уфимського гір. (Чл. Президії, голова постійної екологічної комісії. 1990 - 1995) Рад народних депутатів; очолював комісії з екологічної оцінки пром. об'єктів Башкирії. Авт. більше двадцяти п'яти винаходів, вкл. запатентовані, пов'язаних з отриманням дикарбонових кислот з нафтової сировини, розробкою мікробіологічних методів очищення стічних вод і грунтів від забруднень нафтою і хім. реагентами, зі створенням систем збору нафти і нафтопродуктів з поверхні води і грунту; більше ста десяти науч. праць, опублікованих у вітч. і заруб, виданнях, в т. ч. «Використання нафтового толуолу для отримання терефталевої кислоти» в сб. «Нафтопереробка і нафтохімія» (ЦНІІТЕнефтегаз, 1963, № 8), «Termal stability of carboxylate salts» (React.

 

Kinet. Catal. Lett, 1981, № 17, № 3-4), «Екстракція середніх нафтових фракцій» (М .: Хімія, 1989), «Синтез деяких кисневмісних сполук термолизом солей карбонових кислот» в кн. «Синтез на основі продуктів нафтохімії» (Новосибірськ: Наука, 1990), «Локальна біохімічна очистка вод від хлороргані - чеських сполук» (Хім. Промисловість, 1986, № 6), «Біопром-Параті для зниження забруднення води і грунту гербіцидом 2, 4-Д »(Башкирська хім. журнал, 1994, № 3); читав курс лекцій студентам і аспірантам Вищого хіміко-технологічного ін-ту в Бургасі (Болгарія); брав участь в симпозіумі «Діоксин-93» (Австрія, 1993); підготував шість кандидатів і двох докторів наук. Нагороджений медаллю «За доблесну працю. В ознаменування 100-річчя від дня народження В. І. Леніна »; відзначений зн. «За відмінні успіхи в роботі» Мінвузу СРСР (1978), дипломами та Почесними грамотами центрального і республіканського правлінь Всесоюз. хім. т-ва ім. Д. І. Менделєєва, «Переможець соціаліс тичного змагання» (1976), золотий (1976) і срібною (1984) медалями ВДНГ СРСР. Володіє англійською мовою (зі словником). Захоплення: водний і піший туризм, рибалка, вивчення історії становлення промисловості Башкирії. Мати Галина Вікторівна (в дівоцтві - Голубєва) - фельдшер-акушер; батько Микола Миколайович до виходу на пенсію працював заст. начальника РБУ. Дружина Валентина Леонідівна (в дівоцтві - Зайцева) - доцент УГНТУ; дочка Тетяна - хімік, закінчила Башкирська держ. ун-т; внучки Анастасія і Дарина.

-->