Руднєв (владимир Матвійович 1850 - 1898) - хімік, в 1870

Рудня (Володимир Матвійович 1850 - 1898) - хімік, в 1870 році закінчив курс Санкт-Петербурзького технологічного інституту. У 1873 році отримав в Геттінгенському університеті ступінь доктора філософії, при представленні дисертації "Ueber isomere Sulfozimmtsauren"; в 1879 році захистив магістерську дисертацію "Про амідних сполуках теоретичних вуглеводневих радикалів" в Санкт-Петербурзькому університеті. З 1879 роки читав в Казанському університеті курс кількісного хімічного аналізу і вів лабораторні заняття зі студентами. У 1882 році був обраний екстраординарним професором в Петровської землеробської і лісової академії по кафедрі сільськогосподарської технології, звідки звільнений в 1883 році. У 1884 році був обраний професором хімічної технології в Московському технічному училищі. Крім дисертацій, Р. надрукував: "Про двунітроаніліне" ( "Журнал Російського Хімічного Товариства" і "Zeitschrift f. Chemie", 1871), "Про продуктах відновлення тріхлоромолочного ефіру" (ib.), "Ueber einige Molekular-Verbindungen der Amie" ( "Journal f. praktische Chemie", 1892), "Про крохмалі і продуктах з нього на всеросійській виставці" ( "Записки Імператорського Технічного Товариства", 1883), "Про заводах для сухої перегонки дерева" (ib., 1885), " Ueber die Fabrication der Holzessigsaure "(" Dingler's Polytechnisches Journal ", 1887)," Про оберігання дерева від розкладання "(" Журнал Міністерства шляхів сполучення ", 1888)," Про хімічний склад і властивості торфу "(" Известия Петровської Академії ", 1889 ), "Про отримання ароматичних вуглеводнів з нафти" ( "Технік", 1883), "Обробка торфу для сільськогосподарських і санітарних цілей" ( "Известия Петровської Академії", 1890, і від.), "Сільськогосподарські технічні виробництва і їх значення" ( в "Збірнику лекцій по сільському господарству", виданому під редакцією Стебута, 1892) та інші.

-->