Пєвцов (михайло Васильович) - мандрівник, генерал-майор, народився

Співаки (Михайло Васильович) - мандрівник, генерал-майор, народився в 1843 році. Освіта закінчив в Миколаївській академії Генерального штабу. П'ятнадцять років провів на службі в Омську. У 1876 році був відряджений для дослідження Чжунгаріі. У 1878 і 1879 роках супроводжував, з наукового метою, торговий караван по Монголії і північних провінціях внутрішнього Китаю. У 1883 році проводив в натурі державний кордон із Західним Китаєм на схід від озера Зайсан, згідно Петербурзькому договором. В кінці 1888 року, по смерті М. М. Пржевальського, був призначений начальником сформованої останнім перед кончиною наукової експедиції, з якої подорожував в 1889 і 1890 роках за Східним Туркестану, Північному Тибету і Чжунгаріі.

Помер в 1902 році. Перераховані подорожі описані Пєвцовим в наступних творах: "Подорожні нариси Чжунгаріі" ( "Записки Західно-Сибірського Відділення Імператорського Російського Географічного Товариства", кн. 1, Омськ, 1879), "Нарис подорожі по Монголії і північних провінціях внутрішнього Китаю" (там же, кн. 7, 1883), "Праці експедиції Тибету" (від. изд. Імператорського Російського Географічного Товариства, т. 1, Санкт-Петербург, 1895). Інші праці його: "Початкові підстави математичної і фізичної географії" (Санкт-Петербург, 1881), "Про визначення географічної широти за відповідним висот двох зірок" ( "Записки з Загальної Географії Імператорського Російського Географічного Товариства", т. XVII, вип. 5 , Санкт-Петербург, 1888), "Про барометричному нівелюванні" ( "Записки з Загальної Географії Імператорського Російського Географічного Товариства", т. XXIX, вип. 2, 1896).

-->