Пясковський (микола яковлевич, народився

Пясковським (Микола Якович, народився в 1855 році) - письменник, доктор медицини; освіту здобув у Військово-медичної академії. Написав "Матеріали до питання про ставлення антропометрії до санітарних досліджень у військах" (1886, докторська дисертація); "Гігієна і мораль" (1894); "Зовнішній і внутрішній досвід в християнській релігії" (М., 1900); "Християнський піст з медичної точки зору" (М., 1900); "Як мислив Вл. Соловйов про воскресіння і значення його філософії для гігієни духу" (1901); "Гігієна і християнство" (М., 1901); "Справжня емансипація і вищу освіту жінок з християнської точки зору" (М., 1902); "Конфлікти в духовному житті сучасної інтелігенції" (СПб., 1904); "Досвід узгодження деяких різниць в оповіданнях євангелістів про перший день Воскресіння Христового" (М., 1904).

-->