Пржевальського

Пржевальського - дворянський рід, що походить від ротмістра козацьких військ Корнилія Онисимовича Пржевальського, з відзнакою служив Стефана Баторія та зведеного в польське дворянське гідність.З цього роду походить відомий мандрівник Микола Михайлович Пржевальський (див.).Рід Пржевальського внесений в VI і II частини родовідних книг губерній Вітебської, Катеринославської, Смоленської і Тверській.

-->