Пржевальський владимир михайлович

Пржевальський (Володимир Михайлович) - відомий адвокат (1840 - 1900).Закінчив курс в Московському університеті; служив обер-секретарем в Сенаті; співпрацював в московському "" Журналі для батьків і наставників "", де помістив ряд оповідань з історії завоювання маврами Іспанії.У 1870 році вступив в присяжні повірені округу московської судової палати.Виступав захисником і цивільним позивачем по багатьох кримінальних справах, що вабили увагу громадськості.Найбільш видатні з них - справа ігумені Митрофанії, клубу червоних валетів, Бориса Мельницького, присяжного повіреного Глаголєва.

 

Відмінна риса промов Пржевальського - ретельний розбір фактів, солідність і діловитість.Він багато працював над цивільними законами і теорією права і користувався репутацією одного з кращих адвокатів-цивілістів.Був одним з діяльних членів Московського юридичного товариства і одним з редакторів "" Юридичного Вісника "", де містилися його літературно-юридичні роботи.

 

20 років був одним з найбільш діяльних членів Московської міської думи, 16 років - гласним московського губернського земства.Л.Л-кий.

-->