Пржевальський (владимир михайлович) - відомий

Пржевальського (Володимир Михайлович) - відомий адвокат (1840 - 1900). Закінчив курс в Московському університеті; служив обер-секретарем в Сенаті; співпрацював в московському "Журналі для батьків і наставників", де помістив ряд оповідань з історії завоювання маврами Іспанії. У 1870 році вступив в присяжні повірені округу московської судової палати. Виступав захисником і цивільним позивачем по багатьох кримінальних справах, що вабили увагу громадськості. Найбільш видатні з них - справа ігумені Митрофанії, клубу червоних валетів, Бориса Мельницького, присяжного повіреного Глаголєва. Відмітна риса промов Пржевальського - ретельний розбір фактів, солідність і діловитість.

Він багато працював над цивільними законами і теорією права і користувався репутацією одного з кращих адвокатів-цивілістів. Був одним з діяльних членів Московського юридичного товариства і одним з редакторів "Юридичного Вісника", де містилися його літературно-юридичні роботи. 20 років був одним з найбільш діяльних членів Московської міської думи, 16 років - гласним московського губернського земства. Л. Л-кий.

-->