Прудон П'єр Жозеф - один з основоположників анархізму

(1809-18G5). Французький публіцист, економіст і соціолог, один з основоположників анархізму. Син селянина, в молодості був складачем. Прудон в своїх роботах (головним чином, "Що таке власність?" І "Філософія злиднів") піддав дуже різкій критиці капіталістичні відносини. В цьому полягає позитивне значення його праць. Але дозвіл соціального питання він шукав не в області виробництва, а в області обміну і розподілу, що робить його характерним виразником дрібнобуржуазної ідеології. Відкидаючи велику власність, як джерело всіх лих капіталістичної експлуатації, він прагнув не до повного усуспільнення засобів і знарядь виробництва - до комунізму, а до увічнення панування дрібної приватної власності. В основу своїх думок про перетворення суспільства Прудон кладе теорію мютюалізма (взаємності послуг). Суспільство повинно бути перетворено не шляхом соціальної революції, а шляхом поступового переходу знарядь виробництва в руки окремих робочих, правда, об'єднаних в артілі. Для цього, на думку Прудона, необхідно створення "народного банку" з дармовим кредитом. Під час революції 1848 р Прудон приступив до організації цього банку, але його затія незабаром закінчилася крахом. В області політичної, анархічні теорії Прудона також відображають погляди дрібної буржуазії. Він різко нападає на будь-яка держава, як на орган, що обмежує свободу особистості. І в цьому пункті, в оцінці значення і ролі держави, він різко розходився з марксистами. Прудонізм набув широкого поширення в країнах з переважанням дрібнобуржуазних верств населення - селянства і ремісників - у Франції, Іспанії, Італії. У Франції, батьківщині Прудона, його теорії користувалися великим успіхом в реакційну епоху другий імперії, головним чином на початку 60-х років; в I Інтернаціоналі прудонізм був також вельми сильний до 1868 року, після чого його вплив стало падати. Незважаючи на нинішній 1868 р, у зв'язку із загальним політичним пожвавленням у Франції, занепад впливу ідей Прудона, прудоністи все ж мали численних представників в центральному комітеті Паризької Комуни і наклали свій відбиток на всю її діяльність. Прудонізм відбився також і на наступному робочому русі Франції, перетворившись в анархо-синдикалізм, який є лише видозміною прудонізму, його пристосуванням до нових умов економічного і політичного розвитку Франції.

-->