Озмідов, михайло павлович - публіцист

Озмідов, Михайло Павлович - публіцист (1836 - 1897). Брав чільне участь в одеських міських справах і домігся великого впливу. У 1875 р заснував газету "Новоросійський Телеграф", у свій час звернув на себе увагу викриттями місцевих непорядков. У 80-х роках Озмідов надав газеті реакційний характер; поступово її зміст звелося до цькування інородців. Відвернувшись від дійсних потреб краю, газета Озмідова стала занепадати, а після його смерті протрималася лише близько року. - Пор. "Історичний Вісник", 1907, № 12.

-->