Нурксе (nurkse) Рагнар (1907-1959)

американський економіст.Прихильник теорії збалансованого зростання а.Обґрунтував необхідність одночасного інвестування капіталу в велику кількість галузей промисловості країн, що розвиваються, що, на його думку, могло забезпечити «збалансований» або пропорційне зростання економіки цих країн і створити необхідні передумови для розвитку інфраструктури як неодмінної умови тривалості нормального функціонування і розширення діяльності приватних фірм.Розглядав пропорційність в економіці, головним чином, з точки зору підвищення прибутковості приватнопідприємницького сектора і створення сприятливих умов для залучення в країни, що розвиваються іноземного капіталу.

-->