Нуланс - біографія

Нуланс Нуланс (Noulens) Жозеф (1864-1939). Французький дипломат. У 1917 р.- посол Франції при Тимчасовому уряді Росії. Після Жовтневої революції 1917 р.- один з організаторів змов і повстань проти Радянської влади. Користуючись своїми правами дипломатичного представника, Нуланс був сполучною ланкою між Антантою і білогвардійськими організаціями Росії (Союз Відродження, група Савінкова, чехо-словаки і т. Д.). Нуланс , як це показав процес есерів 1922 року, був одним з безпосередніх натхненників Ярославського повстання і чехо-словацького заколоту.

-->