Носов іван - актор, ім'я якого носить

Носові Іван - актор, ім'я якого носить книга: "Хроніка російського театру Носова" (М., 1883), видана Імператорським Товариством історії та старожитностей Російських при Московському університеті, з передмовою і новими розисканіямі (Е. В. Барсова) про першу епосі російського театру. "Хроніка" видана за списком Чортківської бібліотеки; вона обіймає перший період існування російського театру. До 1763 г. "Хроніка" доведена Носовим; хто продовжував її до 1784 року - невідомо. Факти, що стосуються зовнішньої історії російського театру, розташовані по роках, місяцях і числах. При складанні "Хроніки" Носов користувався загубленої "Історією російського театру" І. А. Дмитрівська. - Пор. П. О. Морозов ( "Журнал Міністерства Народної Освіти", 1884, № 8).

-->