Норт дуглас Сесіл (рід 1920)

американський економіст, один із засновників кліометрікі.Найбільш значним науковим результатом досліджень вченого стала розробка емпіричної моделі ранньої американської економічної історії.В основу прийнятого Норте підходу лягло положення, згідно з яким структура ринкової економіки і протікають в ній процеси тісно пов'язані з соціальними та політичними інститутами країни, тому економічну історію і економічні теорії слід пов'язувати з інституційними змінами.Основні роботи Норта: «Економічне зростання США: 1790-1860» (1961), «Підйом західного світу: нова економічна історія» (1973), «Структура і рух економічної історії» (1981).

 

Лауреат Нобелівської премії (спільно з Р.Фоуджелом) по економіці 1983 г.«За застосування економічної теорії та кількісних методів до вивчення історичних подій».

-->